«SFE og BKK spiller siste kort i kampen om vindkraftverket på Bremangerlandet»

foto