Nye Skram skole – hva skjer nå?

15. desember møtes våre valgte lokalpolitikere for å avgjøre hva kommunen skal bruke penger på de neste fire årene. Mens politikerne fra nordre Kinn setter seg på båten sørover til Florø gjør i overkant av 200 barn i Måløy-gatene og bygdene rundt seg klare for en ny skoledag i modulbygget på fastlandet. I vintermørket spaserer barna ned de trange, fortauløse Måløy-gatene mot holdeplassene i vårt trafikkerte sentrum. På fastlandet venter en skoledag i omgivelser som deres dedikerte lærere klart har uttrykt er uakseptable for barna de forsøker å forme til fremtidens Kinn-borgere.

Uavhengig av hva lokalpolitikerne bestemmer seg for 15. desember vil vi dagen etter våkne med vissheten om at slik blir hverdagen for barna og bekymrede foreldre i flere år fremover. Det våre politikere imidlertid kan gi oss er tryggheten om at den midlertidige tilværelsen har en ende. Samtidig kan de forsikre innbyggere og næringsliv om at deres gjentatte løfter om å styrke de flotte skolemiljøene vi har i Måløy, Raudeberg og Deknepollen innfris. Først da kan innbyggerne i nordre del av Kinn planlegge for en hverdag i sentrum eller bygdene rundt, mens næringslivslederne slipper å stå svar skyldig når jobbsøkere og potensielle tilflyttere stiller spørsmål om skolene i kommunen.

For øyeblikket er det kun deler av Kinn kommunestyre som synes å ville gi oss den tryggheten og forutsigbarheten i form av en ny Skram skole for de rundt 250 elevene i Måløy og vestre krets. Kommunedirektøren informerte sist uke om at «skissene» til nye Skram skole ligger klare og at neste steg er å sende prosjektet ut på anbud. Vi gleder oss over at budsjettforslaget, som flertallet i formannskapet støttet, sier at den nye skolen skal stå klar på Skram i 2025.

Gleden over flertallsforslaget i formannskapet kan imidlertid være kortvarig, og usikkerheten ligger igjen i ordførerens parti, Arbeiderpartiet. Sammen med kommunedirektøren ønsker de nå å sette nye Skram skole på vent for å kunne utrede mulighetene for å bygge en enda større skole i Måløy. Kommunedirektørens ønske er en skole som kan ta imot rundt 500 elever. Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine prognoser spår 417 barneskoleelever totalt på Skram, Raudeberg og Skavøypoll skule i 2025, hvilket innebærer at en slik storskole vil gjøre både Raudeberg og Skavøypoll skule overflødige. «Nødvendige skolestrukturendringer ligg så vidt nær i tid, at et høyere elevtall bør vurderes nå,» het det i direktørens presentasjon for lokalpolitikerne sist uke.

Da lokalpolitikerne diskuterte saken sist uke var heldigvis flertallet skeptiske til å igjen vekke en diskusjon om skolenedleggelser i nordre del av Kinn til live. Mindretallet, ledet av Arbeiderpartiet, ser ut til å ha glemt eller lagt til side tidligere løfter når de nå lanserer et budsjettforslag som i praksis setter både Raudeberg skule og Skavøypoll skule i fare.

Etter at Vågsøy kommune hadde brukt store ressurser på å la konsulenter utrede en felles barneskole i kommunen, stilte nemlig et smilende formannskap opp for Fjordenes Tidende 21. september 2018: «For Ap sin del er all diskusjon om struktur ferdig. Dette skal vi ikke bruke mer tid på. Nå skal det være tre skoler i kommunen,» uttalte daværende Ap-representant, Frode Kupen. Ordfører Kristin Maurstad (Ap) var like klar i at én barneskole i Vågsøy ikke var løsningen: «Tomtealternativene som foreligger er ikke gode nok. Det er veldig greit å få det på papiret, og det er greit å legge dette dødt.» Edvard Iversen, som i dag representer Kinn Venstre var også til stede: «Jeg er glad for at diskusjonen om en og to skoler er stein død. Det blir tre skoler i Vågsøy, og sånn er det». Forutsigbarheten var tilsynelatende tilbake etter en årrekke med skolekamper i kommunen. «Sluttsignalet» i skolekampen bidro samtidig til at Arbeiderpartiet, etter en periode med gjentatte brutte valgløfter, lykkes i å dempe de fremste kritikerne. Nok til at de beholdt ordførerkjedet da vi et halvannet år senere gikk inn i Kinn kommune.

I mars 2020 besluttet Kinn kommunestyre at Skram-elevene skulle flyttes over i «brakkeriggen» på fastlandet. Samtidig slo lokalpolitikerne fast at de ferske skoleplanene Kinn arvet fra Vågsøy og Flora også skulle gjelde i den nye og hardt-satsende kommunen. Heller ikke det løftet ser ut til å ha veid tungt, og nå står vi her igjen på startstreken av det som kan bli en ny skolekamp som neppe vil gi Kinn kommune roen vi trenger etter en trang fødsel.

Én drøy uke før fireårsplanen skal legges har imidlertid Arbeiderpartiet og eventuelle støttespillere fremdeles anledning til å følge Høyre og Frp sitt Skram-forslag, og dermed vise at Kinn kommune faktisk har den handlekraften som innbyggerne er lovet. I Kinn skulle vi få ting gjort. I Kinn skulle vi satse på bolyst. Og Kinn skulle bidra til å gjennomføre prosjekt som alene ville være vanskelige å realisere.

Hver eneste dag viser innbyggerne nord og sør i Kinn kommune handlekraft i sine roller i frivillige lag og i næringslivet. På kysten er vi vant med å ta tøffe avgjørelser på kort varsel fordi det å utsette en avgjørelse gjerne betyr at den samme muligheten til gevinst aldri kommer igjen. Nå må våre lokalpolitikere vise den samme handlekraften. Man vil alltid vite mer i morgen enn hva man vet i dag. Det kan likevel ikke stoppe oss fra å ta avgjørelser. Kommunen vil aldri bidra til å gjøre Kinn til «kraftsenteret på kysten» om deres tid og penger brukes på å gjøre nye utredninger av spørsmål som tidligere er besvart. Bruk heller ressursene på å utrede nye muligheter i alle delene av vår kommune og sørg nå for at et prosjekt som er utredet mer enn nok realiseres, slik at barn og voksne i Måløy-området kan feire jul med vissheten om at nye Skram skole står klar i 2025!