«Folket har ikke talt. I et representativt demokrati er eneste måten folket kan tale til et kommunestyre på gjennom valg»

foto