«Alle skal ha moglegheit til å bu og gå på skule der dei ønsker, men ikkje alle har foreldre som kan stille opp med husleige»