«Slektsnamna har ei mykje kortare historie enn førenamna»