– Vi har gjort oss veldig avhengige av mobilnettet. Når det ramlar ut blir vi veldig sårbare

foto