«Nabben var så utomtvisteleg downtown Selje. Men kva namnet tydde, reflekterte eg aldri over, det var liksom sjølvgjeve, naturleg, og kvilte trygt i seg sjølv. »

foto