«Vi kan vere ærlege med ein gong: det er vanskeleg å lage ein «perfekt» inntaksmodell for vidaregåande skule, og det er mange omsyn å ta»

foto