Etter folkerøystinga i Kinn

Etter folkerøystinga i Kinn som gav eit soleklart svar på kva innbyggjarane i området Vågsøy ville.

Dei vil ut av Kinn, derom herskar ingen tvil.

Det kan sjå ut som at ein del parti med stor Florø-dominans ikkje har tenkt å ta omsyn til folkeviljen i Vågsøy, dette er kort og godt skremmande.

Korleis trur de innbyggjarane i Vågsøy vil reagere om dei vert overkøyrde for 3. gong?

Forsøk å sett dykk sjølve i den stolen og tenk: korleis hadde eg tykt om dette om det gjaldt meg?

Ville de då synest at det var greitt? Nokså sikkert ikkje.

Etter som eg har forstått så var Høgre sitt årsmøte si hensikt med å få til denne folkerøystinga at ein ville søke folkeleg forankring og dermed få ro om saka. Dette var eit heilt rimeleg ynske.

Men dersom de frå Florø ikkje vil lytte til folket i Vågsøy sitt ynske, så vert det aldri ro i denne saka.

Det vil verte brukt i kvar ein samanheng om alle mogelege ting, det fortener verken folket i Flora eller i Vågsøy.

Det som kan skje er at om Kinn kommune fortset så kan der etter valet komme krav om ei ny folkerøysting, då er der ein ny kommunestyreperiode og kommunestyret må ta stilling til dette på nytt.

Så skal eg ikkje spekulere i kva kommunalminister Gjelsvik kjem til å gjere, men han har uttala seg om Kristiansand. Der har han sagt at han kjem til å lytte spesielt til innbyggjarane i dei to kommunane som vart tvinga inn, Søgne og Soknedalen.

Då er det grunn til å tru at det same kjem til å angå Kinn.

Dersom det vert tilfelle, så er det einaste som er oppnådd er at prosessen vert litt lengre, ein månad eller to på grunn av stortingshandsaminga og ein har ikkje oppnådd noko som helst.

Så eg ber de så innstendig eg kan om å ta dette omsynet og at saka kan avsluttast.

Det er det dette dreier seg om.