– Det er viktigare å hjelpe enn å ta bilete når vi hamnar opp i ei ulukke

foto