Billegare ferjeprisar kan vere eit godt og viktig distriktspolitisk verkemiddel

foto