«Eg set mi lit til at dette kloke forslaget står seg også med ei ny regjering og eit nytt stortingsfleirtal»