«Nord og ned-kritikk. Ein kommentar til fleirtalskoalisjonen sitt budsjettframlegg»

foto