«Skyt ein ein stor bukk blir det meir kjøt å dele, skyt ein ein mindre bukk blir det mindre kjøt. Det er her skoen trykker for mange jaktvald»