Hydrogen- og ammoniakkfabrikk på Holmaneset et stort feiltrinn

INP er imot bygging av grønn hydrogen- og ammoniakk fabrikk på Holmaneset og alle andre plasser. Først og fremst er det stort behov store mengder strøm for å produsere grønt hydrogen. Fabrikken som planlegges på Holmaneset er en 300 mega-watt fabrikk. Om fabrikken går hele året vil det tilsvare et forbruk på 2,6 TW. Kraftproduksjonen i Bremanger er vesentlig mindre, for eksempel Yksneelvane kraftverk produserer i dag 153 GWh installert effekt er 28 MW fra 2 peltonturbinar. Den totale produksjonen til SFE i Bremanger er 1,5 TW i årlig produksjon.

Dette mener jeg viser bare galskapen med produksjon av grønt hydrogen. Hele verden har stort underskudd på ren energi og da er det ikke rom for bruk av energien til hydrogenproduksjon.

Ved bygging av fabrikken på Holmaneset vil det presse frem krav om mer kraftproduksjon i kommunen, da blir det press på fjellområda våre for bygging av vindkraft.

Flertalet i kommunestyret (enaste erklærte motstander er INP) går inn for bygging av Holmaneset med argumentasjon at dette vil berge kommune med arbeidsplasser og stor tilflytting med stor knoppskyting og etablering av flere bedrifter med enda mer tilflytting.

Jeg tror ikke fabrikken på Holmaneset vil være med på å lage bolyst i kommunen og spesielt ikke i Svelgen område, fordi: det visuelle, høyrisikoindustri med store sikkerhetssoner og naturødeleggelser er både skjemmende og dominerende. Tanken som ser ut til å bli plassert ytterst på Holmaneset som blir langt ut i fjorden blir synlig lange avstander. Om en tenker seg at tanken blir plassert på fotballbanen i Svelgen vil toppen på tanken ligge i høgde med huset som ligger øverst i Villabakken.

Det er ikke arbeidsplasser vi mangler i Bremanger kommune, (skulle ønske at det kunne vært noen flere akademiske og IKT-yrker). Etter en rask undersøkelse er det nærmere 100 stillinger som kunne vært besatt. Det er personer som er turnusarbeider som pendler fra utlandet, vikarer fra andre kommuner, arbeidere i byggebransjen som kommer til Norge for å jobbe en periode. Elkem har prosjekter de ikke har satt i gang på grunn av mangel på arbeidere.

Jeg skulle ønske at det blir brukt mer engasjement og tid til å skape bolyst, for eksempel å starte arbeid med parken, badeland og sentrumfornying i Svelgen. Det er bolyst vi må skape i kommunen for at folk vil flytte til Bremanger.