«Vi vil redusere ein topptung og høgtløna sentraladministrasjon, ein altfor stor konsulentbruk og for høge politikargodtgjersler»

foto