Debatt

«Nokre få parti tek fakta om klima og miljø på fullt alvor. Difor stemmer eg på dei»

foto
Dette lesarinnlegget er skrive av Aage Kvendseth frå Bremanger. Foto: privat