«Den fremlagte rapporten gir ikke et økonomisk grunnlag for å legge ned kjøkkenet i Måløy»

foto