«Nordfjord treng kystpakke, Stad skipstunnel, ikkje meir sentralisering ut av Nordfjord no, Alfred»

foto