«Viss fleirtalet meiner vi ikkje skal elektrifisere sokkelen, vil det vere avgjerande å først vite kva som då må gjerast med klimakutt på land»

foto