Debatt

«Viss fleirtalet meiner vi ikkje skal elektrifisere sokkelen, vil det vere avgjerande å først vite kva som då må gjerast med klimakutt på land»

foto
– Viss fleirtalet meiner vi ikkje skal elektrifisere sokkelen, vil det vere avgjerande å først vite kva som då må gjerast med klimakutt på land. Berre då kan ein gjere opplyste val, skriv Trude Brosvik og Tore Storehaug. Foto: Privat