«No er vi bekymra for kva eit potensielt regjeringsskifte i 2021 vil ha å seie for viktige klimasatsingar»

foto