«Hvorfor sitter Kinn-generalene så stille i Kinn-skuta?»