Føreslår å kutte støtta til dei to andre kinoane

Vil gi støtte til berre ein kino i kommunen

I eit framlegg til formannskapet føreslår administrasjonen at ein gir all kommunal støtte til ein kino i Bremanger, Bremanger kino, og dermed legg ned den andre store kinoen i Svelgen.

I eit framlegg til formannskapet føreslår administrasjonen at ein gir all kommunal støtte til ein kino i Bremanger, Bremanger kino, og dermed legg ned den andre store kinoen i Svelgen.  Foto: Svanhild Breidalen

Kultur

Eining for kultur i Bremanger kommune har på oppdrag frå rådmannen sett på ulike måtar for kommunen å støtte kinodrifta i Bremanger kommune.