Kjenner du noen i denne jublende gjengen?

Har du gamle foto? Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premier- er vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier. 

Kultur

Vågs­øy/Kinn: Det­te bil­det fra Mål­øy er tatt 14. mai 1945, med jub­len­de mål­øy­væ­rin­ger som står på kaia og tar imot noen bri­tis­ke og nors­ke MTB-er som skal leg­ge til kai. Vi har fått iden­ti­fi­sert noen: Ar­vid Midt­hjell fra de lo­ka­le heimestyrkene står heilt for­an, i nik­kers. El­lers ser vi foran f.v. Lil­ly Vet­vik Skjel­fjord (i skaut), Ei­nar Hu­se­våg (vin­ker), to ukjen­te gut­ter med flagg, bak dem Bjug Bor­gund­våg, og del­vis skjult bak Midthjells skul­der t.v. fru Martin En­dal (?).