Førebuingar og folkeliv

Her kan du bli med på vegen fram til den store konserten

Med rigging av telt, øving og «Elvis-Torg» i Måløy har arrangørane i Elvisfestivalen gjort alt klart til kveldens konsert. Her kan du sjå nokre av høgdepunkta.

Foto og redigering: Inge Skavøypoll

Kultur