Avlyser lystspelet som skulle bli sett opp neste sommar

Styret i Elskhug og Eksis har i møte 7. september gjort vedtak om at framføring av lystspelet Elskhug og Eksis på den gamle eksersisplassen på Nordfjordeid i juni 2021 vert avlyst.

Styret i Elskhug og Eksis har i møte 7. september gjort vedtak om at framføring av lystspelet Elskhug og Eksis på den gamle eksersisplassen på Nordfjordeid i juni 2021 vert avlyst.   Foto: privat

Kultur

– Grunnen for avlysinga, er koronasituasjonen i Norge. Elskhug og Eksis er eit stort kulturarrangement med meir enn 250 personar på og bak scena. Vi samlar folk i alle aldrar frå heile Nordfjord, på einskildframsyningar kan det vere 500-600 tilskodarar i amfiet i Malakoff, seier styreleiar Per Scott Olsen.