Korpset fekk unik kulturskatt i gåve frå gamledirigenten

Torskangerpoll musikklag har fått alle notesetta og retten til å framføre tidlegare dirigent og arrangør Arne Torskangerpoll sin musikk. Ei unik gåve med over 600 handskrivne partitur og notesett.

Johan Einar Wåge i Torskangerpoll musikklag (t.v.) saman med Karl Peder Mork, rådgjevar Vestland fylkeskommune under overleveringa av den unike notesamlinga på 600 komposisjonar.  Foto: Erling Wåge

Kultur

– Dette er heilt fantastisk, seier leiar i Torskangerpoll musikklag, Johan Einar Wåge.