- Jeg har stor tro på deg, Alex, her er det bare å kjøre på

foto