Dette er ei av bøkene flest vil låne hos Tamara – sjå kva folk låner på dei andre biblioteka