Thea og Terje vart heidra med pris og stipend

foto