Familiekoret fylte operahuset to gongar på ein kveld