Folketoget enda opp med stort festarrangement

foto