Samla saman lokalt band og fekk øvd fem timar dagen før konserten

foto