Anna kjem heim for å vise fram dronninga som vaks opp i same bygd

foto