«Grip dorullen» og vinn varer på Måløydagene

foto