Avlyser hovedkonserten, men har laget et alternativ

foto