Dette har ikke skjedd siden 2019 – nå tripper 40 musikanter etter å innta scenen