Hildegunn lover førjulskos og feststemning for pensjonistar frå heile Nordfjord