Bygger salen om til klubbscene med småbord og lager til konsert

foto