Vil åpne opp historiske hus og fylle området med aktivitet i sommer

foto