Etter et parogtjue år på veien tar de endelig turen innom denne festivalen