Samlar innbyggarane for å vise fram kva dei har å by på