– Når vi har kome oss i bilen slår feriekjensla inn

foto