Kultur

Lyser ut stipend til lokale kunstnarar

foto
Vestland fylkeskommune lyser ut 17 kunstnarstipend á 40.000 kroner og tre stipend til folkemusikkfeltet – eitt stipend på 60.000 kroner og to folkemusikk ung-stipend á 25.000 kroner.