Minifestivalen gav såpass meirsmak at gjengen allereie har begynt å tenke på neste år

foto