Planlegginga av messa er godt i gang – solidaritet vil vere i fokus