Koret ser fram til å glede alle med tradisjon, høgtid, energi og spontanitet

foto