Korpset ser verken kommune- eller fylkesgrenser: – Alle som har lyst er velkomne til å vere med

foto