18 elevar står på scena i bygda sitt første barnemusikkteater