Mange kvinner blir svært bekymret når denne tanken kommer